Emre KIRCI 's Blog

Tanıyın, tanıtın!!!

Tetra Tiyonatların Sentezi

Deneyin Adı: Tetra Tiyonatların Sentezi

Deneyin amacı: Uygun şartları sağlayarak,  Na2S2O3.5H2O ve iyot çözeltisi ile, alkol çözeltisi içerisinde,   Na2S4O6.2H2O sentezlemek.

Teorik Bilgi: Kükürt iyonu oksijen ile çok fazla miktarda bileşiğe sahiptir. Bu bileşikler arasında en çok karşılaştıklarımız, SO32- ve SO42- dir. Ayrıca bu bileşiklerin birkaç tanesinin ard arda bağlanması ile politiyonatlar oluşur, içerdikleri kükürt sayısına göre adlandırılırlar. Politiyonatların sadace tuzları kararlıdır.

Genellikle As2O3 katalizörlüğünde tiyosülfat çözeltisi ile kükürt dioksit tepkimesi ile elde edilir.

Deneyin Yapılışı: …… g I2 yi bir beher içerisinde 10 ml etil alkolde çözdük. Çözelti koyu kırmızı bir renk aldı. Bunun üzerinde beherin altı ile ezip toz hale getirdiğimiz ……… g Na2S2O3.5H2O yavaşça ekledik. Cam baget yardımıyla iyice karıştırdık. Na2S2O3.5H2O ün çözünürlüğünü arttırabilmek için 1.7 ml su ekledik. Çözeltinin kırmızı rengi kaybolup bulanık bir renk oluşunca Bütün Na2S2O3.5H2O ün tepkimeye girebilmesi için biraz daha I2 ekledik. Daha sonra beheri buz banyosuna koyduk ve oluşan kristalleri süzüp elde ettik.

Veriler ve Hesaplamalar:

  • ………. g Na2S2O3.5H2O
  • ………. g I2

Sonuç ve Yorum: I2 ve Na2S2O3.5H2O karışımını alkollü ortamda karıştırmak suretiyle tepkimeye soktuğumuzda Na2S4O6.2H2O yı çökelek halinde sentezleyebildik. Oluşan çökeleği süzüp kurutarak % verimi hesaplayabiliriz.

Not:(Sadece taslaktır.)

Emre KIRCI

Gazi Üniversitesi

April 28, 2010 - Posted by | deney raporları | , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Emre KIRCI 's Blog

Tanıyın, tanıtın!!!

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: